Biuro Obsługi Klienta - Kontakt z nami

Wyślij wiadomość


 

Administratorem danych osobowych jest I.Dyląg Allegro Sp.j. z siedzibą w Krakowie przy ul. Wadowickiej 12, 30-415, REGON 357223485, NIP 677-21-55-912 (Sklep).
Wszelkie informacje dotyczące praw przysługujących osobom fizycznym, w tym prawa dostępu do danych osobowych, sprostowania danych, usunięcia danych (prawa do bycia zapomnianym), ograniczenia przetwarzania danych, przenoszenia danych, sprzeciwu oraz prawa do niepodlegania zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji w tym profilowaniu, a także inne informacje wymagane prawem zawarte zostały w naszej Polityce Prywatności.