Kiedy niemowlę zaczyna mówić?

Kiedy niemowlę zaczyna gaworzyć?

Pierwsze słowa dziecko wypowiada między 10-18 miesiącem życia. Roczne dziecko zazwyczaj potrafi powiedzieć już 2-3 proste słowa jak: „mama”, „tata”, „baba”, „daj”, „papa”, „bam”.

Werbalne umiejętności dziecka przechodzą przez różne etapy, podczas których jego aparat mowy dojrzewa, a dziecko tworzy słowa, które coraz bardziej odnoszą się do otoczenia.

W wieku 2-3 miesięcy dziecko głuży, czyli wydaje przypadkowe dźwięki, które zazwyczaj brzmią jak gli, tli, kli, gla, bli, itp.

Zwykle w wieku 6 – 7 miesięcy rozpoczyna się  gaworzenie. Dziecko zaczyna powtarzać dźwięki zasłyszane z otoczenia, które brzmią jak: jak “ba-ba, pa-pa, bi-bi, la-la”.

Pod koniec pierwszego roku życia dziecko już operuje lepiej aparatem mowy i sylabami, używając intonacji i rytmu naśladującego dorosłego. Ten etap żargonu jest wstępem do wypowiadania pierwszych słów, co zwykle ma miejsce w okolicach pierwszych urodzin. Wówczas pojawiają się już takie proste słowa jak: „mama”, „tata”, „baba”, „daj”, „pa-pa”, „bam”. Dziecko zaczyna tworzyć własne słowa, które są uproszczeniem i przetworzeniem mowy dorosłych.

Jeszcze przed drugimi urodzinami (18-24 miesiąc życia) dziecko jest w stanie skonstruować pierwsze zdanie, np. “mama daj”, “tata chodź”.

Od ukończenia 2 roku życia dziecko sukcesywnie powiększa swój słownik i zaczyna konstruować zdania. Mowa dziecka staje się bardziej zrozumiała dla otoczenia.