Dlaczego kreatywność jest ważna?

Świat, w którym żyjemy, stawia przed nami coraz więcej wyzwań. W radzeniu sobie z problemami i nowymi sytuacjami pomaga nam… kreatywność.

Czym jest kreatywność? Czy można się jej “nauczyć”?

Kreatywność pochodzi od łacińskiego od słowa “creatus” oznaczający “twórczy”. A to oznacza, że kreatywność to tworzenie. Tworzenie nowych idei i koncepcji, opierając się na innych istniejących już ideach i koncepcjach. Proces kreatywności zawsze kończy się uzyskanie oryginalnych i adekwatnych do danej sytuacji rozwiązań.

Wielu z nas utożsamia kreatywność z cechą przynależną  artystom, muzykom, pisarzom plastykom itp.. Nic bardziej mylnego! Kreatywność jest cechą osobowości, którą wykorzystuje każdy z nas np. podczas wykonywania obowiązków domowych, w pracy czy w trakcie kontaktów z innymi ludźmi. Każdy z nas ma w sobie cząstkę kreatywną i wykorzystuje ją w mniejszy lub większy sposób.

Nowoczesny świat wymusza na nas kreatywną postawę w wielu sytuacjach, dlatego zarówno my, jak i nasze dzieci powinniśmy kreatywność w sobie rozwijać. Dlaczego warto być kreatywnym?

Najbardziej widoczne jest to w świecie biznesu i gospodarki. Oto kilka ekonomicznych przykładów na to, że warto inwestować w kreatywność.

Kreatywność pomaga nam w  pracy.
Każdy z nas wykorzystuje kreatywne rozwiązania w swojej pracy. Oczywiście istnieją zawody, w których kreatywna podstawa jest bardziej pożądana i widoczna oraz takie, w których nowe pomysły powstają rzadziej. Bez względu na to, czy jesteś kierownikiem kreatywnym w agencji reklamowej, czy pracujesz w sklepie z markową odzieżą, w swojej pracy wykorzystujesz kreatywną cząstkę własnej osobowości. W każdym wykonywanym zawodzie i w każdej pracy możemy znaleźć oryginalne i użyteczne sposoby rozwiązania problemów, które napotykamy.

Sukces firm zależy od indywidualnej kreatywności pracowników.
Z wielu badań naukowych wynika, że kreatywna postawa pracowników może mieć wpływ na polepszenie i rentowności firm i przyczynić się do wzrostu i konkurencyjności organizacji.

Kreatywne zespoły osiągają lepsze wyniki i są bardziej wydajne.
Zasada dotyczy nie tylko jednostek, ale również grup pracowników, co zostało potwierdzone w wielu badaniach. Zespoły, które działają bardziej kreatywnie, są jednocześnie bardziej wydajne i lepiej wykorzystują budżety firmy. Grupy osób, które charakteryzują się chęcią myślenia kreatywnego, znajdują więcej innowacyjnych rozwiązań.

Kreatywne firmy są bardziej rentowne.
Duża konkurencyjność na rynku sprawia, że firmy coraz bardziej muszą wychodzić poza schematy działania, doskonalić nowe produkty, dostosowywać je do potrzeb klientów, w końcu tworzyć nowe produkty i usługi. Jak trafnie stwierdzono w jednym z raportów „prawdopodobnie 50% przychodów firm za 5 lat będzie pochodzić ze źródeł, które obecnie nie istnieją”. Innymi słowy, firma, która chce osiągnąć w przyszłości sukces, musi bazować na kreatywnych pomysłach swoich pracowników i wyprzedzać trendy. Tworzyć produkty przyszłości.

Co mogą zrobić rodzice, aby wspierać kreatywność dziecka ?

W obecnym świecie kreatywna postawa jest najbardziej pożądaną i jedną z najcenniejszych cech osobowości, dlatego warto tę kreatywność w sobie budować i od najmłodszych lat zaszczepiać je dzieciom. Dzieci mają w sobie wiele pokładów kreatywności, które łatwo mogą zostać zaprzepaszczone. Z tego względu jako rodzice powinniśmy inwestować w zabawki i zajęcia, które rozwijają naturalne, twórcze zdolności dziecka. Dobrym pomysłem jest zachęcanie dzieci do aktywności, której efektem jest powstawanie czegoś nowego. W tym doskonale sprawdzą się wszelkie zajęcia plastyczne, manualne, w których dziecko tworzy nowe rzeczy takie jak: lepienie z plasteliny, modeliny, rysowanie, malowanie, konstruowanie budowli z klocków, a nawet gotowanie i pieczenie.
W kształtowaniu kreatywnej postawy przydadzą się również odpowiednie zabawki i zestawy kreatywne, które wspomagają rozwój umysłowy dziecka i zainspirują do tworzenia rzeczy nowych. Być może, dzięki nim dziecko odkryje swój talent?