Czym jest rozszerzanie diety niemowlęcia?

Etap rozwoju, w którym dziecko zaczyna spożywać pokarmy inne niż mleko, następuje między 4 i 6 miesiącem jego życia. Okres ten jest czasem próby nie tylko dla rodziców, ale również dla niemowlęcia – wszystko zależy od tego, czy poradzi sobie z wprowadzeniem tak ważnej zmiany do rytmu swojego funkcjonowania.

Dla niemowlęcia urozmaicenie diety jest przede wszystkim nowym sposobem na odkrywanie świata. Stymulując kubki smakowe dziecka, pozwalamy mu tworzyć jego własne upodobania kulinarne. Jeśli proces ten jest prowadzony delikatnie i z wyczuciem, z poszanowaniem indywidualnego rytmu rozwojowego dziecka, zazwyczaj przebiega on bez większych zakłóceń.

Dla rodzica rozszerzania diety dziecka jest dowodem na to, że akceptuje jego rozwój i zachodzące w nim zmiany. Zakończenie etapu wzajemnej zależności zrekompensowane zostaje nadejściem nowego etapu, w którym zaczyna się nauczanie kultury jedzenia i odpowiedniego zachowania, jak również przekazywanie emocji związanych z jedzeniem oraz odkrywanie, jakim typem smakosza jest ten mały człowiek, którego właśnie karmimy.

Tak więc bądźcie wyczuleni na wszystko, co Wasze dziecko już potrafi. Towarzyszenie mu w momentach ewolucji oznacza stopniowe podnoszenie jego poziomu umiejętności oraz naukę cierpliwości w trudnych momentach.

Dajcie się porwać do nowego świata odkryć i zabawy, jakim jest rozszerzona dieta. Jest to wspaniała lekcja cierpliwości, w której co prawda postępy osiąga się małymi kroczkami, ale nie oznacza to wcale, że mniej one cieszą. Warto również pamiętać, że na tym etapie nie obowiązują żadne reguły. One będą tworzyć się same, z biegiem czasu, przy współudziale Waszego dziecka.