Reklamacje

Reklamacje związane z zamówieniami

Firma I.Dyląg Allegro Sp.j. jako sprzedawca odpowiada wobec Klienta będącego konsumentem w rozumieniu art. 22[1] Kodeksu Cywilnego, za niezgodność z Umową sprzedaży Towaru zakupionego przez tego konsumenta, w zakresie określonym Ustawą o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej.

Reklamacje, wynikające z naruszenia praw Klienta gwarantowanych prawnie, lub na podstawie niniejszego Regulaminu, należy kierować na adres sklep@dadum.pl. Firma I.Dyląg Allegro Sp.j. zobowiązuje się do rozpatrzenia każdej reklamacji w terminie do 14 dni, a gdyby to nie było możliwe, do poinformowania w tym okresie Klienta, kiedy reklamacja zostanie rozpatrzona.

Firma I.Dyląg Allegro Sp.j. nie jest producentem towarów. Producent ponosi odpowiedzialność z tytułu gwarancji sprzedanego Towaru na warunkach oraz przez okres wskazany w karcie gwarancyjnej. Jeśli dokument gwarancyjny przewiduje taką możliwość, Klient może zgłaszać swoje roszczenia w ramach gwarancji bezpośrednio w autoryzowanym serwisie, którego adres znajduje się w karcie gwarancyjnej.

Praktyczne wskazówki

- prosimy dokładnie opisać problem w mailu, np. wadę produktu, lub brakującą część
- w przypadku brakującej części, pomocne będzie podanie nam nr części wg instrukcji, jeżeli taka istnieje
- przesłanie nam zdjęć ewentualnej wady może być pomocne
- proponujemy, aby nie odsyłać nam produktu bez konsultacji z nami, odesłanie produktu nie zawsze jest konieczne aby reklamacja była szybko i sprawnie rozpatrzona
- jeżeli odesłanie towaru jest jednak konieczne, prosimy zamieścić w paczce wypełniony formularz reklamacji (kliknij tu!)